Elke onderneming met 50 of meer werknemers moet volgens de Wet op de ondernemingsraden een ondernemingsraad hebben.

De bestuurder moet belangrijke besluiten voor advies aan de ondernemingsraad voorleggen. Denk aan fusie- of reorganisatieplannen, inkrimping of belangrijke wijzigingen van activiteiten en werkzaamheden. Over besluiten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, zoals werktijden en functiewaardering, is instemming van de ondernemingsraad vereist.

Daarnaast verkrijgt de ondernemingsraad steeds verder gaande rechten, bijvoorbeeld ten aanzien van bestuurdersbeloningen. Ook heeft de ondernemingsraad het recht een commissaris voor te dragen, waardoor er bij governancevraagstukken – vanuit de wet- sprake is van de driehoek: RvB, RvC/RvT, OR.

De advocaten van Pallas Advocaten hebben veel ervaring bij het begeleiden van allerlei strategische medezeggenschapstrajecten.

Waarin wij ons onderscheiden?

‘Pragmatische aanpak en oplossingen binnen het speelveld van medezeggenschap met internationale stakeholders.

Vanuit onze praktijkervaring met internationale organisaties staat Pallas Advocaten ondernemers en ondernemingsraden bij die te maken hebben met internationale stakeholders. ‘

Julien Blok, advocaat Pallas Advocaten

Neem contact op met Julien