Floor Hintzen:

Streven naar de beste kwaliteit voor cliënten, zonder daarbij het binnen het arbeidsrecht immer spelende menselijke aspect uit het oog te verliezen.

'Ik krijg energie van het oplossen van arbeidsrechtelijke vraagstukken in de ruimste zin van het woord, dit gezien het steeds wisselende en complexe karakter van het arbeidsrecht met al haar wettelijke- en cao-bepalingen.'

Neem contact op met Floor

Floor Hintzen

Advocaat - Amsterdam

Floor Hintzen is als advocaat werkzaam bij Pallas Advocaten. Zij adviseert en procedeert over alle aspecten van het arbeidsrecht, waaronder individueel ontslagrecht, reorganisaties, cao-vraagstukken, medezeggenschapsrecht en grensoverschrijdend werken. Daarnaast ondersteunt zij cliënten bij alledaagse HRM-vraagstukken.

Floor heeft zowel de master Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam als de master Privaatrecht aan de Universiteit van Utrecht afgerond. Deze combinatie komt goed van pas in zaken die op het snijvlak liggen van arbeids- en ondernemingsrecht, zoals overgang van onderneming, ontslag van statutair bestuurders en bestuurdersaansprakelijkheid.

Tijdens haar studie heeft Floor meerdere malen voor langere tijd in het buitenland verbleven, onder meer voor een exchange-programma en stage. Dit maakt dat zij het internationale aspect graag terugziet in haar werkzaamheden.

Floor is actief bij De Jonge Balie Amsterdam. Zo heeft zij in 2022 de jaarlijkse buitenlandse studiereis georganiseerd.

Floor is lid van:

  • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA);
  • Vereniging De Jonge Balie Amsterdam;
  • Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA);
  • European Young Bar Association (EYBA).
Neem contact op met Floor

Publicaties van Floor

Alle publicaties