Naar het nieuwsoverzicht

Of sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht hangt nauw samen met de vraag of sprake is van een gezagsverhouding. Juist over dit punt bestaat bij de positie van de statutair bestuurder vaak nog discussie. De Volksbankprocedures illustreren die ambivalentie eens te meer. Recentelijk heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een nieuw hoofdstuk toegevoegd met het oordeel dat aan de factor gezag bij vennootschapsbestuurders niet al te veel waarde moet worden gehecht. Is het pleit hiermee nu definitief beslecht?

Pieter de Ruiter en Maarten van Kempen schreven hier een artikel over in het tijdschrift ArbeidsRecht. Lees hier het volledige artikel.

Auteur: Maarten van Kempen

Onze interesse in u en uw organisatie is niet gespeeld. We vinden het leuk om u te helpen en zijn benieuwd naar wat u doet en wat u wilt bereiken. We denken graag mee over de manier waarop.

Meer over Maarten