Naar het overzicht van onze expertises

Pallas Advocaten als vertrouwelijke advocaat van werkgevers

Als de vertrouwelijke advocaat van werkgevers, komen wij bij veel verschillende bedrijven over de vloer. Onze werkgeverscliënten zijn grote ondernemingen (al dan niet beursgenoteerd), en middelgrote ondernemingen in Nederland en in het buitenland. Onze ervaring biedt ons de mogelijkheid om rekening te houden met wat er op de werkvloer en binnen de branche speelt. Hierdoor vermeerdert de impact van onze adviezen over het arbeidsrecht en het medezeggenschapsrecht. Wij stellen het op prijs als onze cliënten ons bellen, om te sparren over uiteenlopende vraagstukken die spelen binnen hun organisatie. Ook buiten ons vakgebied.

Krachtenveld
U werkt in een krachtenveld van verschillende stakeholders. Denk aan: aandeelhouders, toezichthouders, vakbonden, ondernemingsraden, management en werknemers. Wij begrijpen deze verhoudingen en bepalen samen met u de te volgen strategie.

Trainingen
Wij dragen onze kennis graag aan u over. Daarom verzorgen wij trainingen over actualiteiten binnen ons vakgebied en delen wij onze ervaringen en aanpak van problemen waar u in uw organisatie tegenaan loopt. Dit doen wij ook in-house. Het delen van kennis zien wij als investering in een duurzame klantrelatie.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

  • Reorganisaties en Sociaal Plan
  • Verplaatsing van werknemers
  • Ontslag en arbeidsconflicten
  • Ziekteverzuim en re-integratie
  • Arbeidsvoorwaarden en contracten
  • CAO
  • Flexibele arbeidsrelaties
  • Inrichten medezeggenschapsstructuur
  • Mediation bij arbeidsrechtelijke conflicten

Relevante publicaties

Alle publicaties

Onze specialisten voor werkgevers

Sanne van Ruitenbeek

Advocaat / Mediator - Amsterdam

Marcel de Vries

Advocaat / Mediator - Amsterdam

Bekijk het hele team van Pallas Advocaten