Naar het overzicht van onze expertises

De driehoek RvB, RvC, OR

Naast advies over wettelijke adviestrajecten en instemmingstrajecten, is Pallas Advocaten uw gesprekspartner bij het inrichten en bijsturen van het “strategisch overleg” tussen de driehoek  (RvB, RvC, OR). Wij kunnen u vanuit onze ervaring adviseren over deze vorm van governance, zodat alle betrokken partijen het vaak met elkaar kunnen worden over de rol die zij ieder in de onderneming hebben”. Wij proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat een ondernemingsraad zijn rechten moet afdwingen met de wet in zijn hand.

Bij onze advisering over governance houden wij natuurlijk ook rekening met de bestaande, of gewenste structuur van medezeggenschap (centrale ondernemingsraad, groepsondernemingsraad, gezamenlijke ondernemingsraad, lokale ondernemingsraden en eventueel de Europese ondernemingsraad).

Pallas Advocaten heeft een duidelijke focus op dit “strategisch overleg” tussen de driehoek  (RvB, RvC, OR), omdat het contact tussen de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de ondernemingsraad steeds verder wordt gereguleerd. De Wet op de Ondernemingsraden vormt hierbij slechts de basis.

Moderne governance gaat veel verder en vraagt om een gezamenlijk gevoelde en gedragen verantwoordelijkheid voor een goede samenwerking binnen de driehoek (RvB, RvC, OR).

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

  • Advies bij complexe OR-procedures
  • Medezeggenschapsstructuur
  • Medezeggenschap in (internationaal) concernverband
  • Voordrachtscommissaris ondernemingsraad
  • Adviesrecht bestuurdersbeloningen