Naar het overzicht van onze expertises

Bindend advies: snel en informeel!

Heeft u een vraag of probleem op het gebied van medezeggenschap, leg het voor aan de één van de bindend adviseurs van Pallas Advocaten.

Ook al is de relatie tussen de ondernemingsraad en de ondernemer nog zo goed, iedereen heeft wel eens met een blijvend verschil van inzicht, of zelfs geschil te maken.

De ondernemingsraad is betrokken bij belangrijke besluiten en gaat daarover in gesprek met de ondernemer. In de meeste gevallen gaat dit goed, maar de praktijk leert dat het niet in alle gevallen mogelijk is om samen een meningsverschil op te lossen. Denk hierbij niet enkel aan meningsverschillen over een adviesplichtig besluit, of een instemmingsplichtig besluit. Maar zeker ook aan een meningsverschil over de vraag of de ondernemingsraad al dan niet verplicht bij het besluit betrokken moet worden.

Ondernemer en ondernemingsraad kunnen dan terecht bij Pallas Advocaten voor de beslechting van een dergelijk meningsverschil in een “bindend-advies-procedure”. Bindend advies is een bijzondere vorm van de vaststellingsovereenkomst en kent anders dan arbitrage geen formele wettelijk regeling. Het is maatwerk toegesneden op de eigen specifieke omstandigheden. Partijen kunnen bijvoorbeeld afspreken, dat de redelijkheids- en billijkheidstoets zwaarder zal meewegen.

Geschillenbeslechting op deze wijze is veel sneller en informeler.

De bindend adviseurs van Pallas Advocaten beschikken over zeer veel praktijkervaring en kennis op het gebied van medezeggenschap en arbeidsrecht. De praktijkervaring strekt zich uit over het gehele medezeggenschapsgebied, van centrale ondernemingsraden tot aan lokale ondernemingsraden. Alsmede over de samenwerking tussen bestuur, raad van commissarissen en ondernemingsraad, in de zogenaamde Corporate Governance driehoek.

Werkwijze

De bindend-advies-procedure is een in Nederland veel gebruikte methode voor geschillenbeslechting.

Bij een “bindend-advies-procedure” worden eerst duidelijke procedureafspraken gemaakt tussen partijen inclusief de wijze van selectie van de bindend adviseur.

Vervolgens kunnen zowel de ondernemingsraad, als de ondernemer schriftelijk op een transparante wijze hun standpunten naar voren brengen, al dan niet onder overlegging van bijlagen.

De bindend adviseur stelt de partijen in de gelegenheid hun zaak op een zitting mondeling toe te lichten, tenzij de partijen daarvan afzien.

Partijen kunnen zich laten bijstaan door een (juridisch) deskundige, maar dat is niet verplicht.

Het schriftelijke oordeel is een bindende uitspraak, voor zowel de ondernemingsraad, als de ondernemer.

Door deze werkwijze is het niet nodig om in een openbare procedure bij de rechter een geschil te behandelen. Hierdoor worden problemen sneller en informeler afgewikkeld, dit komt de samenwerking voor de toekomst en de onderlinge verhoudingen ten goede.

Kosten en tijdspad

De bindend-advies-procedure is vertrouwelijk. De partijen en de inhoud van de procedure worden niet naar buiten gebracht.

De kosten komen voor rekening van de ondernemer. Hierover worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt.

De “bindend-advies-procedure” is een snelle procedure die snel duidelijkheid brengt. In veel gevallen kan de hele “bindend-advies-procedure”, vanaf de procedureafspraken, inclusief de hoorzitting tot aan de bindende uitspraak, binnen enige weken worden gerealiseerd. Dit is veel sneller dan een procedure bij de Ondernemingskamer of Kantonrechter.

Geschillenbeslechting medezeggenschap Pallas Advocaten

  • Sneller en informeler dan bij de Ondernemingskamer en Kantonrechter
  • Bindende uitspraak door ervaren bindend adviseurs
  • Geen openbare procedure, geschil blijft binnenskamers
  • Kosten komen voor rekening van de ondernemer

Onze specialisten voor geschillenbeslechting medezeggenschap

Bekijk het hele team van Pallas Advocaten