Naar het overzicht van onze expertises

Pallas als adviseur van ondernemingsraden

Als ondernemingsraad moet u wettelijk betrokken worden bij belangrijke besluiten. Denk aan fusie- of reorganisatieplannen, inkrimping of belangrijke wijzigingen van activiteiten en werkzaamheden. De wettelijke rol van de ondernemingsraad hierbij kan het beste worden ingevuld als er rekening wordt gehouden met de belangen van alle stakeholders. Natuurlijk zijn dit de werknemers en de directie, maar ook groepsvennootschappen in binnen- en buitenland, commissarissen, vakbonden en zeker een eventuele buitenlandse aandeelhouder.

Over besluiten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, zoals werktijden en functiewaardering, is instemming van de ondernemingsraad vereist. Wij adviseren en begeleiden ondernemingsraden over hun positie in het krachtenveld waarin ze opereren.

Bij de advisering en begeleiding van ondernemingsraden maken wij gebruik van onze ervaring in andere advies- en instemmingstrajecten. De wijze van communiceren met de diverse belanghebbenden, kan namelijk een groot verschil maken voor het proces en voor de uitkomst daarvan.

Pallas Advocaten is derhalve strategisch gesprekspartner en adviseur van uw ondernemingsraad. Onze advocaten denken en handelen oplossingsgericht, maar indien nodig procederen wij ook bij de Ondernemingskamer of de Kantonrechter.

Elkaar kennen, elkaar vertrouwen

Om u goed te kunnen begeleiden, gaan wij eerst met elkaar in gesprek. Wij willen de organisatieverhoudingen en de situatie doorgronden. Vanuit de vertrouwensbasis die daaruit ontstaat, gaan wij samen aan de slag.

Training van uw ondernemingsraad

Op het gebied van scholing kunnen wij veel voor een ondernemingsraad betekenen. Hiervoor hebben wij een aantal trainingen en opleidingen ontwikkeld. Informeer naar de mogelijkheden.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

  • Strategisch advies en begeleiding bij complexe OR-procedures
  • Adviesrechten, instemmingsrechten en informatierechten
  • OR-training en OR-opleiding