Naar het publicatieoverzicht

In de sollicitatiefase kunnen reeds wettelijke verplichtingen gelden, die de werkgever tegenover de sollicitant in acht heeft te nemen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan privacyregelgeving, maar ook aan algemene rechtsbeginselen die met zich mee kunnen brengen dat de werkgever zich niet zomaar kan terugtrekken uit onderhandelingen over een arbeidsovereenkomst.

Het is gebruikelijk dat de werving van nieuw personeel start met het plaatsen van een vacature, of dat de werkgever, al dan niet met gebruikmaking van een recruitmentbureau, zelf actief potentiƫle nieuwe werknemers benadert. In deze selectiefase probeert de werkgever een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de sollicitant, waarna intern de beslissing wordt genomen om de sollicitant al dan niet in dienst te nemen. Indien de werkgever de sollicitant graag zijn organisatie ziet versterken, zal gesproken worden over de voorwaarden die verbonden zijn aan indiensttreding. In deze onderhandelingsfase geldt contractsvrijheid voor zowel de werkgever als de sollicitant.

Downloaden als PDF

Auteur: Marcel de Vries

Veel kwesties gaan om de persoonlijke situatie van mensen, het geeft veel energie om in zulke situaties te kunnen helpen en niet alleen te kijken wat ik op arbeidsrechtelijk gebied kan doen.

Meer over Marcel