Naar het publicatieoverzicht

In de huidige sterke economie proberen ondernemers hun goede positie in de markt waarin zij opereren te behouden of zelfs te versterken door gericht bedrijven over te nemen. In dit nummer van Loonzaken staan bedrijfsovernames en de verschillende aspecten die daarbij spelen centraal. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van een overname voor de loonheffing of de sociale zekerheid. Ook mogen de pensioen- en arbeidsrechtelijke aspecten niet worden vergeten. Al deze zaken vragen om een zorgvuldig onderzoek. Is er sprake van een grensoverschrijdende situatie, dan wordt dit onderzoek een stuk gecompliceerder. In deze eerste bijdrage gaan we in op de belangrijkste ondernemingsrechtelijke aspecten van bedrijfsovername. Tegelijk worden enkele arbeidsrechtelijke zaken meegenomen.

Een bedrijfsovername kan op verschillende juridische wijzen plaatsvinden, zoals door middel van een juridische fusie, een activa-passiva transactie of een aandelentransactie. Zoals hierna ook aan de orde zal komen, is de wijze waarop de bedrijfsovername plaatsvindt ook van belang voor de rechten van het personeel dat betrokken is in de overname.

Downloaden als PDF

Auteur: Marcel de Vries

Veel kwesties gaan om de persoonlijke situatie van mensen, het geeft veel energie om in zulke situaties te kunnen helpen en niet alleen te kijken wat ik op arbeidsrechtelijk gebied kan doen.

Meer over Marcel