Naar het publicatieoverzicht

Transgender personen hebben een moeilijke positie op de
arbeidsmarkt. Uit onderzoek van de Erasmus School of Economics
blijkt dat zij vaker werkloos lijken te zijn, een lager inkomen
hebben en negatieve reacties ervaren van collega’s, leidinggevenden,
klanten en recruiters. Ook ervaren personen die
in transitie willen gaan problemen bij aanvaarding, ondersteuning
en re-integratie. Een transitieverlof kan het transitietraject
voor zowel de werknemer als de werkgever makkelijker maken.

Michelle en Niluvar hebben hierover een artikel geschreven voor HR Rendement.

 

Lees het hele artikel hier.

Auteur: Michelle Maaijen

Pallas heeft een gevarieerde nationale- en internationale praktijk, dat zorgt ervoor dat wij vragen altijd vanuit meerdere invalshoeken kunnen benaderen. Dat komt de kwaliteit van ons werk en onze adviezen alleen maar ten goede.

Meer over Michelle