Naar het publicatieoverzicht

Ook na invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geldt dat in geval van bedrijfseconomisch ontslag het afspiegelingsbeginsel als leidraad moet worden genomen bij het bepalen welke werknemer kan worden ontslagen. Is de stoelendansmethode, waarbij bestaande functies komen te vervallen en werknemers op een kleiner aantal nieuw gecreëerde functies mogen solliciteren nog mogelijk, en zo ja, hoe werkt dit uit in de praktijk?

Ook na invoering van de WWZ geldt als uitgangspunt dat werkgevers bij een reorganisatie in beginsel niet zelf mogen bepalen welke werknemers dienen af te vloeien. Hiervoor geldt nog steeds het afspiegelingsbeginsel als leidraad. Dit beginsel komt er kort gezegd op neer dat het personeelsbestand zo moet worden ingekrompen dat de leeftijdsopbouw van de werknemers binnen de categorie uitwisselbare functies voor en na de reorganisatie verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk blijft. Binnen elke leeftijdsgroep (tot 25, 25-35, 35-45, 45-55, en ouder dan 55) dient de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag in aanmerking te komen.

Downloaden als PDF

Auteur: Marcel de Vries

Veel kwesties gaan om de persoonlijke situatie van mensen, het geeft veel energie om in zulke situaties te kunnen helpen en niet alleen te kijken wat ik op arbeidsrechtelijk gebied kan doen.

Meer over Marcel