Naar het publicatieoverzicht

Op Europees niveau bestaan er verschillende regelingen die van toepassing zijn op de internationale transportsector. Het doel van die regelingen is duidelijk: het bevorderen van eerlijke concurrentie in de Europese Unie en het beschermen van de rechten van werknemers die internationaal werken. De toepassing van die Europese regelingen blijkt echter in de praktijk een stuk lastiger. In twee recente arresten heeft de Hoge Raad hier aandacht aan besteed, waarbij ook prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie zijn gesteld.

De Europese regelingen

Er zijn twee Europese regelingen waar internationale vrachtwagenchauffeurs een beroep op kunnen doen om hun rechten als werknemers beschermd te zien. Dit zijn de Rome I-Verordening en de Detacheringsrichtlijn. Aan de hand van de Rome I-Verordening kan worden bepaald welk recht van toepassing is op een arbeidsovereenkomst van een internationale vrachtwagenchauffeur. Op basis van dit toepasselijke recht kan de vrachtwagenchauffeur aanspraak maken op de arbeidsvoorwaarden die voortvloeien uit het rechtsstelsel dat op zijn arbeidsovereenkomst van toepassing is. Op basis van de Detacheringsrichtlijn kunnen vrachtwagenchauffeurs die tijdelijk in een ander land werken, eveneens aanspraak maken op een bepaalde ‘harde kern’ van arbeidsvoorwaarden van het land waar zij tijdelijk werken. De toepassing van deze beide Europese regelingen kwam aan bod in de recente uitspraken van de Hoge Raad.

Rome I-Verordening

Aan de hand van de Rome I-Verordening kan worden vastgesteld welk recht van toepassing is op een arbeidsovereenkomst. Artikel 8 Rome I-Verordening bepaalt als hoofdregel dat de arbeidsovereenkomst wordt beheerst door het recht van het land waar of van waaruit de werknemer ‘gewoonlijk’ zijn arbeid verricht. Indien – ongeacht een eventuele rechtskeuze – op grond artikel 8 Rome I-Verordening komt vast te staan dat een internationale vrachtwagenchauffeur zijn werkzaamheden gewoonlijk in Nederland verricht, dan is het Nederlandse recht, waaronder de cao
Beroepsgoederenvervoer, van toepassing.

Downloaden als PDF

Auteur: Michelle Maaijen

Pallas heeft een gevarieerde nationale- en internationale praktijk, dat zorgt ervoor dat wij vragen altijd vanuit meerdere invalshoeken kunnen benaderen. Dat komt de kwaliteit van ons werk en onze adviezen alleen maar ten goede.

Meer over Michelle