Naar het publicatieoverzicht

In de maatschappij vormt verslaving een groot probleem. En regelmatig dienen zich nieuwe vormen van verslaving aan. Een verslaving heeft ook impact op de werkvloer, omdat dit het functioneren of gedrag van de werknemer flink kan beïnvloeden, of kan leiden tot gevaarlijke situaties. Waar loopt de werkgever tegenaan die de arbeidsrelatie met een verslaafde werknemer wil beëindigen?

In de rechtspraak zijn diverse voorbeelden te vinden van zaken waarin de werkgever de beëindiging van de arbeidsovereenkomst nastreeft van een werknemer die verslaafd is. Aan de hand van een recente casus waarover de rechtbank Rotterdam zich diende te buigen, worden de knelpunten belicht die in een dergelijke zaak aan de orde zijn.

Auteur: Marcel de Vries

Veel kwesties gaan om de persoonlijke situatie van mensen, het geeft veel energie om in zulke situaties te kunnen helpen en niet alleen te kijken wat ik op arbeidsrechtelijk gebied kan doen.

Meer over Marcel