Naar het publicatieoverzicht

Per 1 augustus jl. zijn de UWV Uitvoeringsregels bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en de UWV Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gewijzigd. Hieronder worden de belangrijkste veranderingen besproken.

De UWV Uitvoeringsregels geven een artikelsgewijs overzicht van de relevante wettelijke en ministeriƫle regels over ontslag om bedrijfseconomische redenen respectievelijk ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarnaast bevatten de uitvoeringsregels een nadere toelichting over hoe UWV deze regels toepast en welke informatie de werkgever bij de ontslagaanvraag dient te overleggen. De UWV Uitvoeringsregels zijn na inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in de plaats gekomen van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV. De eerste versie van de uitvoeringsregels dateert van juli 2016. Vanwege wetswijzigingen, actuele rechtspraak en de behoefte vanuit de praktijk om een nadere toelichting op de regels bij een ontslagaanvraag, is een nieuwe versie gepubliceerd.

Auteur: Marcel de Vries

Veel kwesties gaan om de persoonlijke situatie van mensen, het geeft veel energie om in zulke situaties te kunnen helpen en niet alleen te kijken wat ik op arbeidsrechtelijk gebied kan doen.

Meer over Marcel