Julien Blok:

Door met je klant in gesprek te gaan zijn de wensen van je klant te bereiken.

'Het werken voor internationale klanten en organisaties brengt een andere dynamiek met zich mee. Een internationale klant en organisatie over het Nederlandse arbeidsrecht adviseren of begeleiden bij een procedure vraagt naast een goed advies vaak ook een duidelijke uitleg over het Nederlands arbeidsrecht. Het is dan ook de uitdaging om met een persoonlijke en professionele insteek het arbeidsrecht voor zowel nationale als internationale klanten begrijpelijk en inzichtelijk te maken.'

Neem contact op met Julien

Julien Blok

Advocaat - Amsterdam

Julien Blok is als advocaat werkzaam bij Pallas Advocaten.

Julien staat bedrijven, ondernemingsraden en particulieren bij. Julien is binnen het arbeidsrecht gespecialiseerd in medezeggenschapsvraagstukken en medezeggenschapstrajecten, (collectieve) ontslagzaken, reorganisaties en de rechtspositie van statutair bestuurders. Daarnaast heeft hij diverse bedrijven juridisch bijgestaan bij het oprichten van een ondernemingsraad.

Voordat hij het team van Pallas Advocaten kwam versterken, is Julien werkzaam geweest bij diverse advocatenkantoren in Amsterdam, waar hij altijd werkzaam is geweest binnen het arbeidsrecht.

Hij is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Julien heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
    • Collectief ontslag
    • Internationaal arbeidsrecht
    • Medezeggenschap

Deze registratie verplicht tot het behalen van tien opleidingspunten op ieder geregistreerd rechtsgebied, volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Neem contact op met Julien