Naar het nieuwsoverzicht

Marcel heeft een artikel geschreven voor Beloning & Belasting, over de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) die onlangs is aangenomen. Een actueel onderwerp, omdat bedrijven en organisaties steeds vaker onder druk komen te staan vanwege integriteitsschendingen en schadelijke omgangsvormen op het werk. Voor het voeren van een gedegen integriteitsbeleid is een adequaat beschermingsniveau voor de melder van een misstand van belang. Hiertoe is in Nederland de volgende stap gezet met het aannemen van de Wbk. In de publicatie wordt nader ingegaan op de belangrijkste kaders van de Wbk en de vraag of de wet een stap in de goede richting is. Voldoet uw bedrijf of organisatie al aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wbk? Lees het artikel hier: Beloning en Belasting 2023-0056

Auteur: Marcel de Vries

Veel kwesties gaan om de persoonlijke situatie van mensen, het geeft veel energie om in zulke situaties te kunnen helpen en niet alleen te kijken wat ik op arbeidsrechtelijk gebied kan doen.

Meer over Marcel