Naar het nieuwsoverzicht

Op 1 januari 2023 treedt het nieuwe pensioenstelsel in werking. Het nieuwe pensioenstelsel komt er dus echt aan, of we nu willen of niet. Er gaat ontzettend veel veranderen in “het pensioen” en belangrijke wijzigingen zullen nodig zijn. Het is dan ook van belang dat u als medezeggenschapsorgaan nu al de juiste stappen zet en uw rol inneemt. Het gaat immers om het pensioen van medewerkers. Wij merken dat er onvoldoende aandacht voor deze belangrijke wijziging is.

De ondernemingsraad als belangrijke stakeholder

Montae & Partners en Pallas Advocaten hebben een overzicht gemaakt van alle stakeholders die een rol spelen bij het wijzigen van een pensioenregeling binnen een bedrijf. Wij kwamen tot maar liefst 24 verschillende stakeholders, een flinke lijst. Van werkgever tot pensioenverzekeraar. Van ondernemingsraad tot pensioenfondsbestuur en van nieuwe medewerker tot pensioengerechtigde, allemaal hebben zij een rol en belang in deze komende veranderingen. De verschillende belangen zijn vaak complex en kunnen niet los van elkaar worden gezien. De maximale hoogte van de premie, het omzetten van al bestaande pensioenaanspraken (het “invaren”), de compensatie en de nieuwe regels voor nieuwe medewerkers in een organisatie. Het voert te ver om ze allemaal te benoemen.

De centrale ondernemingsraad, dan wel de ondernemingsraad bij kleinere werkgevers, heeft als stakeholder met het instemmingsrecht een belangrijke rol bij de invoering van het nieuwe pensioenstelsel; pensioen blijft ook in het nieuwe stelsel een heel belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde. Dit betekent dat er geen overhaaste of ondoordachte beslissingen moeten worden genomen. Eenmaal genomen besluiten zijn vaak niet meer terug te draaien en bepalen de toekomst van de pensioenregeling.

Neem op tijd de juiste positie in als ondernemingsraad

De werkgever dient de ondernemingsraad op tijd te informeren over onder meer:

  • besluiten die hij in voorbereiding heeft en die zien op een wijziging van een pensioenovereenkomst, en
  • het inschakelen van een pensioenadviseur

Wij zien alleen dat dit proces vaak niet loopt zoals het moet.

Om op een goede manier gebruik te maken van het instemmingsrecht, moet de ondernemingsraad tijdig in het proces worden betrokken. Zeker in het geval van een grote wijziging als een pensioenregeling. De ondernemingsraad kan dan ook zijn rol in dit proces versterken, onder meer door middel van het initiatief- en informatierecht. Het is dan ook van belang dat de ondernemingsraad nu al zijn rol inneemt in het langdurige en complexe proces om tot een nieuwe pensioenregeling te komen.

Volledige ondersteuning

Montae & Partners is gespecialiseerd in de advisering van ondernemingsraden op de inhoud en gevolgen van het pensioenakkoord en daaruit voorvloeiende wijzigingen in pensioenregelingen. Pallas Advocaten adviseert, en indien nodig procedeert, ten aanzien van het juridisch kader, de rol van de Ondernemingsraad en de implementatie. Door deze ondersteuning kunt u als ondernemingsraad al in een vroeg stadium volledig worden ondersteund bij het voor velen lastige en nu al van belang zijnde onderwerp pensioen.

Pallas Advocaten en Montae & Partners komen graag bij u langs om de inhoud en het juridische proces van dit urgente traject voor u in kaart te brengen. Voor een afspraak, neem dan gerust contact met Julien Blok op.

Auteur: Julien Blok

Het werken voor internationale klanten en organisaties brengt een andere dynamiek met zich mee. Een internationale klant en organisatie over het Nederlandse arbeidsrecht adviseren of begeleiden bij een procedure vraagt naast een goed advies vaak ook een duidelijke uitleg over het Nederlands arbeidsrecht. Het is dan ook de uitdaging om met een persoonlijke en professionele insteek het arbeidsrecht voor zowel nationale als internationale klanten begrijpelijk en inzichtelijk te maken.

Meer over Julien