Naar het nieuwsoverzicht

Met trots kunnen wij meedelen dat onze Of Counsel, Hans van Gijzen, per 18 februari 2022 herbenoemd is als lid van de Raad van Commissarissen van Centerparcs Europe N.V.

Wij wensen hem veel succes!

Auteur: Hans van Gijzen

In de sterk veranderende wereld om ons heen is sprake van schuivende panelen ten aanzien van de relaties tussen aandeelhouders, directie, raad van commissarissen/toezicht en de (Europese) Ondernemingsraad, met name bij het uitoefenen van toezicht op de gang van zaken binnen de onderneming.

Meer over Hans