Hans van Gijzen:

Zorgvuldig en evenwichtig ondernemingsbestuur vormt de leidraad bij de interne stakeholders van een onderneming in zowel nationaal, als internationaal verband.

'In de sterk veranderende wereld om ons heen is sprake van schuivende panelen ten aanzien van de relaties tussen aandeelhouders, directie, raad van commissarissen/toezicht en de (Europese) Ondernemingsraad, met name bij het uitoefenen van toezicht op de gang van zaken binnen de onderneming.'

Neem contact op met Hans

Hans van Gijzen

Of Counsel - Rotterdam

Hans van Gijzen is vanaf 2020 als Of Counsel verbonden aan Pallas Advocaten.

Hans is werkzaam op het terrein van het sociaal ondernemingsrecht en medezeggenschapsrecht, met als speerpunten Ondernemingsraden en Europese Ondernemingsraden, alsmede de hierbij behorende governance- en geschiloplossingsvraagstukken in de driehoek RvB, RvC en OR.

Zijn cliƫnten zijn grote ondernemingen, diverse ondernemingsraden en Europese ondernemingsraden.

Hans is lid van de Raad van Commissarissen van Center Parcs Europe N.V. (Pierre Vacances) en was voorheen o.a.:

  • Oprichter en Managing Partner Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen
  • Lid Management Board & Central European Area Board Ernst & Young
  • Chairman EY Law Global (wereldwijd advocatennetwerk gelieerd aan Ernst & Young)
  • Commissaris bij ondernemingen en instellingen in diverse branches

Verder is Hans spreker bij verschillende fora waar het gaat om Ondernemingsraden, Europese Ondernemingsraden en Governance en auteur van diverse publicaties op dit gebied.

Neem contact op met Hans

Publicaties van Hans

Alle publicaties