Naar het nieuwsoverzicht

Wederom een aflevering uit onze interviewserie, waarin we met onze gasten spreken over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van arbeid, medezeggenschap, governance en visie. En waarin we ook een persoonlijke kant van onze gasten te zien krijgen.

In deze aflevering  spreekt Hans van Gijzen met Mathi Bouts, ex voorzitter Multinationale ondernemingsraden overleg (MNO).

Mathi: “De positie van zowel de COR als de voordrachtscommissaris in een internationaal concern is uitdagend maar ook boeiend“.

Benieuwd met wie wij nog meer gesproken hebben? Op onze website vindt u alle afleveringen van onze interviewserie terug.

Auteur: Hans van Gijzen

In de sterk veranderende wereld om ons heen is sprake van schuivende panelen ten aanzien van de relaties tussen aandeelhouders, directie, raad van commissarissen/toezicht en de (Europese) Ondernemingsraad, met name bij het uitoefenen van toezicht op de gang van zaken binnen de onderneming.

Meer over Hans