Naar het nieuwsoverzicht

Maatwerk medezeggenschap per onderneming

Ondernemer en or kunnen afspraken vastleggen op grond van art. 32-2 WOR. Het vastleggen van zulke afspraken noemen we een ondernemingsovereenkomst. Hoe werkt dit?

Op grond van art. 36 WOR kan nakoming van deze afspraken bij de rechter worden gevorderd. De ondernemingsovereenkomst mag ook bovenwettelijke instemmingsrechten bevatten en gelijkgesteld worden met een sociaal plan zoals uit recente jurisprudentie blijkt. De ondernemingsovereenkomst biedt dus mogelijkheden voor maatwerk van de medezeggenschap.

Hans van Gijzen heeft hierover een artikel geschreven in OR Magazine. Lees hier het hele artikel: Ondernemingsovereenkomst OR Magazine.

Auteur: Hans van Gijzen

In de sterk veranderende wereld om ons heen is sprake van schuivende panelen ten aanzien van de relaties tussen aandeelhouders, directie, raad van commissarissen/toezicht en de (Europese) Ondernemingsraad, met name bij het uitoefenen van toezicht op de gang van zaken binnen de onderneming.

Meer over Hans