Naar het publicatieoverzicht

Of sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht hangt nauw samen met de vraag of sprake is van een gezagsverhouding. Juist over dit punt bestaat bij de positie van de statutairbestuurder vaak nog discussie. De Volksbankprocedures illustreren die ambivalentie eens te meer. Recentelijk heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een nieuw hoofdstuk toegevoegd met het oordeel dat aan de factor gezag bij vennootschapsbestuurders
niet al te veel waarde moet worden gehecht. Is het pleit hiermee nu definitief beslecht?

Maarten van Kempen en Pieter de Ruiter schrijven hierover in ArbeidsRecht. Lees het volledige artikel hier.

Auteur: Maarten van Kempen

Onze interesse in u en uw organisatie is niet gespeeld. We vinden het leuk om u te helpen en zijn benieuwd naar wat u doet en wat u wilt bereiken. We denken graag mee over de manier waarop.

Meer over Maarten