Naar het publicatieoverzicht

Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op of na de AOW-gerechtigde leeftijd komen op basis van de wet niet in aanmerking voor een transitievergoeding. De vraag rijst of deze uitzondering voor AOW’ers discriminatie oplevert, omdat overige werknemers wel gewoon in aanmerking komen voor de transitievergoeding, indien zij aan de hiervoor gestelde wettelijke eisen voldoen. De Hoge Raad heeft onlangs deze vraag beantwoord.

De werknemer wiens arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt opgezegd of op verzoek van de werkgever door de rechter wordt ontbonden, heeft recht op de transitievergoeding. Hiervoor is wel vereist dat de arbeidsovereenkomst 24 maanden of langer heeft geduurd. De transitievergoeding bedraagt kort gezegd een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar, en een half maandsalaris per gewerkt dienstjaar na tien dienstjaren. De transitievergoeding is thans gemaximeerd op € 79.000 of één jaarsalaris indien dit hoger is. De wet bepaalt dat geen recht bestaat op een transitievergoeding indien het eindigen van de arbeidsovereenkomst geschiedt in verband met of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Downloaden als PDF

Auteur: Marcel de Vries

Veel kwesties gaan om de persoonlijke situatie van mensen, het geeft veel energie om in zulke situaties te kunnen helpen en niet alleen te kijken wat ik op arbeidsrechtelijk gebied kan doen.

Meer over Marcel