Naar het publicatieoverzicht

Tijdens de eerste twee jaar van ziekte is de werkgever verplicht om (een deel van) het loon van de werknemer door te betalen. Maar welk bedrag dient de werkgever door te betalen als het loon van de werknemer voor een deel bestaat uit variabele loonvormen, zoals overwerkvergoeding, commissie of provisie? Is de werkgever ook verplicht om deze loonvormen door te betalen en, zo ja, hoe wordt het precieze bedrag vastgesteld?

Het begrip ‘loon’ wordt regelmatig gebruikt in de wet, maar een duidelijke arbeidsrechtelijke definitie ontbreekt. In de jurisprudentie werd de volgende definitie gegeven: onder loon in het kader van de arbeidsovereenkomst moet worden verstaan de vergoeding die door de werkgever aan de werknemer is verschuldigd ter zake van de bedongen arbeid. Deze definitie is echter niet volledig omdat loon onder omstandigheden ook wordt betaald wanneer er geen arbeid wordt verricht of wanneer het niet bedongen is.

Downloaden als PDF

Auteur: Marian Hazenberg

Marian is Office Manager bij Pallas Advocaten en vervult een belangrijke rol in de back office.

Meer over Marian