Alain Camonier:

Wij geloven in: “Know, Like, Trust”

'De bereidheid vooraf in u als klant te investeren, is in de advocatuur zeker geen gemeengoed. Wij doen dat wel en dat is een heel bewuste keuze. Want dat levert aan twee kanten winst op: wij kunnen beter advies leveren en kunnen sneller schakelen, u krijgt gericht advies dat nauw aansluit bij u en uw situatie.'

Neem contact op met Alain

Alain Camonier

Advocaat - Amsterdam

Mede-oprichter en -eigenaar van Pallas Advocaten.

Alain is gespecialiseerd in grensoverschrijdend arbeidsrecht, ontslagkwesties, internationale HRM-vraagstukken, arbeidsrechtelijke positie bestuurders en commissarissen.

Alain is lid van:

 • de Nederlandse Orde van Advocaten,
 • de Vereniging voor Arbeidsrecht,
 • de International Bar Association (IBA),
 • de European Employment Lawyers Association (EELA).

Alain publiceert geregeld over diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen en is mede-auteur van de Praktijkgids Arbeidsrecht, alsmede docent Internationaal Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Alain Camonier heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht
  • Collectief ontslag
  • Internationaal arbeidsrecht
  • Medezeggenschap
 • Burgerlijk procesrecht
  • Litigation

Deze registratie verplicht tot het behalen van tien opleidingspunten op ieder geregistreerd rechtsgebied, volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Neem contact op met Alain