Naar het nieuwsoverzicht

Graag bieden wij u in verband met ons webinar ‘Ondernemingsraden – Reorganisatie & Corona’ nog nadere informatie, tips, handige links en praktische checklists.

Sheets

De uitgebreide sheets van het webinar ‘Ondernemingsraden – Reorganisatie & Corona’ treft u hier. Deze sheets bevatten een uitgebreide toelichting op hetgeen is behandeld tijdens het webinar.

Checklists

Als geheugensteuntje hebben we tevens een aantal kant-en-klare checklists gemaakt voor een adviesaanvraag ten aanzien van een voorgenomen reorganisatie, het sociaal plan en communicatieplan. Deze checklists vindt u hier. Daarnaast hebben wij voor u een overzicht van de algemene tijdlijn voor een reorganisatie opgesteld.

Overzicht aan te leveren documenten

Na de adviesprocedure met de ondernemingsraad, zal in veel gevallen de werkgever een definitieve ontslagaanvraag bij het UWV in moeten dienen. Bij het indienen van een ontslagaanvraag bij het UWV dient de werkgever diverse documenten aan te leveren om een ontslagaanvraag nader te onderbouwen. Indien de werkgever gebruik wenst te maken van vaststellingsovereenkomsten, dan zal de advocaat van de werknemer vragen om een gelijke onderbouwing. Daarnaast vormen dezelfde documenten veelal een groot deel van de adviesaanvraag. Het is daarom belangrijk om hier als ondernemingsraad een goed beeld bij te hebben. Het UWV heeft een overzicht opgesteld waarin deze stukken zijn opgenomen. Dit overzicht vindt u hier.

Transitievergoeding

Ter informatie treft u aan een tool voor het berekenen van de wettelijke transitievergoeding aan. Een handige tool is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Een link naar deze tool vindt u hier.

NOW

De NOW-regeling omvat in totaal vijf aanvraagperiodes verspreid over de periode maart 2020 t/m juni 2021. Omdat de voorwaarden per aanvraagperiode verschillen, heeft het UWV in een handig overzicht de verschillende aanvraagperiodes en de daaraan gekoppelde voorwaarden uitgewerkt. Dit overzicht kunt u hier vinden.

Tips & Tricks

Tot slot hebben we nog een aantal tips & tricks opgesteld in verband met een voorgenomen reorganisatie en de rol die de ondernemingsraad hierin heeft. Deze kunt hier vinden.

Voornoemde informatie is geen advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Indien u als ondernemingsraad wordt geconfronteerd met een (aanstaande) reorganisatie of vragen hierover heeft raden we u aan contact op te nemen. U kunt hiervoor contact opnemen met Alain Camonier (+31 6 15 95 46 15 / alain.camonier@pallas.nl) / Michelle Maaijen (+31 6 53 57 91 67 / michelle.maaijen@pallas.nl)  / Julien Blok (+31 6 15 12 01 89 / julien.blok@pallas.nl).

Auteur: Julien Blok

Het werken voor internationale klanten en organisaties brengt een andere dynamiek met zich mee. Een internationale klant en organisatie over het Nederlandse arbeidsrecht adviseren of begeleiden bij een procedure vraagt naast een goed advies vaak ook een duidelijke uitleg over het Nederlands arbeidsrecht. Het is dan ook de uitdaging om met een persoonlijke en professionele insteek het arbeidsrecht voor zowel nationale als internationale klanten begrijpelijk en inzichtelijk te maken.

Meer over Julien