Naar het nieuwsoverzicht

Graag bieden wij u in verband met ons webinar ‘Reorganisatie & Corona’ nog nadere informatie, tips, handige links en praktische checklists.

Sheets

De uitgebreide sheets van het webinar ‘Reorganisatie & Corona’ treft u hier. Deze sheets bevatten een uitgebreide toelichting op hetgeen is behandeld tijdens de webinar. Een algemeen overzicht van de tijdlijn van een reorganisatie kunt u hier vinden.

Overzicht aan te leveren documenten

Bij het indienen van de definitieve ontslagaanvraag bij het UWV dient u als werkgever diverse documenten aan te leveren om de aanvraag nader te onderbouwen. Het UWV heeft een overzicht opgesteld waarin deze stukken zijn opgenomen. Dit overzicht vindt u hier.

Checklists

Als geheugensteuntje hebben we tevens een aantal kant-en-klare checklists gemaakt voor het communicatie plan, het reorganisatie plan en het sociaal plan. Deze checklists vindt u hier.

Afspiegelen

Als werkgever kunt u bij het selecteren van de werknemers die u moet ontslaan, niet naar eigen goeddunken te werk gaan. U moet bepalen binnen welke groep van functies werknemers ontslagen moeten worden. Daarbij geldt dat u niet zomaar afscheid mag nemen van werknemers met een vast contract. Eerst moet afscheid worden genomen van andere groepen medewerkers (uitzendkrachten, zzp’ers, werknemers met een tijdelijk contract, etc.).

Maar dan bent u er nog niet. Op grond van de wet dient er immers ook nog een verplichte ontslagvolgorde te worden aangehouden. Dit dient te geschieden op basis van het zogenoemde afspiegelingsbeginsel. Het UWV heeft in haar beleidsregels een aantal praktische voorbeelden opgenomen om verder te verduidelijken hoe het afspiegelingsbeginsel dient te worden toegepast. Deze voorbeelden vindt u hier.

Er gelden een aantal uitzonderingen op het afspiegelingsbeginsel. Neem gerust contact met ons op om advies in te winnen of een van de uitzonderingen op uw organisatie van toepassing is.

Transitievergoeding

Een tool voor het berekenen van de wettelijke transitievergoeding is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Een link naar deze tool vindt u hier.

NOW

De NOW-regeling omvat in totaal vijfaanvraagperiodes verspreid over de periode maart 2020 t/m juni 2021. Omdat de voorwaarden per aanvraagperiode verschillen, heeft het UWV in een handig overzicht de verschillende aanvraagperiodes en de daaraan gekoppelde voorwaarden uitgewerkt. Dit overzicht kunt u hier vinden.

Tips & Tricks

Tot slot hebben we nog een aantal tips & tricks opgesteld in verband met een reorganisatie. Deze kunt hier vinden.

Voornoemde informatie is geen advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Indien u wenst te reorganiseren of vragen hierover heeft raden we u aan contact op te nemen. U kunt hiervoor contact opnemen met Nicky de Groot ( +31 6 54 71 00 48 / nicky.de.groot@pallas.nl) / Michelle Maaijen ( +31 6 53 57 91 67 / michelle.maaijen@pallas.nl).

Auteur: Michelle Maaijen

Pallas heeft een gevarieerde nationale- en internationale praktijk, dat zorgt ervoor dat wij vragen altijd vanuit meerdere invalshoeken kunnen benaderen. Dat komt de kwaliteit van ons werk en onze adviezen alleen maar ten goede.

Meer over Michelle